Wizualizacja

Nasza koncepcja sytemów wizualiacji obejmuje kompletną funkcjonalność sterowania i monitoringu. Od prostego wyświetlacza tekstowego po złożony, intuicyjnie obsługiwany system. Dzięki temu dostępny jest nie tylko przejrzysty interfejs użytkownika, ale też efektywne narzędzie do monitoringu i konfiguracji procesów automatyzacji. Takie podejście przekłada się na szybkie wdrażanie systemów, obniża się nakład na szkolenia pracowników  i zwiększa ich motywację.

Szczegóły naszej wiedzy specjalistycznej:

  • Obejmuje całą paletę produktów: wyświetlacz tekstowy, panel graficzny, rozwiązania PC
  • Redundantny system wizualizacji
  • Indywidualna konfiguracja urządzeń
  • Rozwiązania systemowe dla wielu różnych branż
  • Rozwiązanie niezależne od języka
  • Szerokie możliwości diagnostyczno-obsługowe
  • Zintegrowane funkcje serwisowe
  • Pomiar wydajności energetycznej: łatwy i szczegółowy zapis oraz mapowanie zużycia energii
  • Możliwość eksportowania danych
  • Informowanie/alarmowanie przez e-mail, SMS itp.

Referencje