Mycie (CIP)

Efektywnym rozwiązaniem mycia instalacji w przemyśle procesowym jest metoda CIP (Cleaning in Place). CIP oznacza zautomatyzowane czyszczenie aparatury i części instalacji na miejscu. Przeprowadzany jest proces, w którym środki czyszczące, ciśnienie, temperatura i czas są dokładnie definiowane, dzięki czemu instalacja jest myta w pełni automatycznie. Demontaż poszczególnych części nie jest konieczny, co pozwala znacząco oszczędzić czas.

Referencje