Logistyka

Dzięki narzędziom logistycznym można zarządzać wszystkimi procesami w magazynie. Obejmuje to także stanowiska składowania materiałów na produkcji. Można konfigurować różne typy materiałów (klasy, definicje, partie). To efektywne narzędzie rejestruje wszystkie ruchy materiałów, zarządza zatowarowaniem i wydawaniem z magazynu. Możliwa jest także integracja z już istniejącymi systemami zarządzania. Dzięki modułowi logistycznemu zwiększa się efektywność utrzymania magazynu i obniża koszty magazynowania.

Referencje