Interfejs z systemem ERP

Moduł interfejsu z systemem ERP stanowi komfortowe połączenie między systemem sterowania produkcją i nadrzędnym systemem ERP, np. SAP, Navision. Dzięki wymianie danych system sterowania produkcją jest integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, a system ERP częścią systemu zarządzania produkcją. Pozwala to maksymalnie zwiększyć efektywność, bezpieczeństwo i szybkość pracy.

Referencje