Akwizycja danych

Wszystkie dane maszyn i dane produkcyjne są rejestrowany w sposób ciągły. Dzięki wykorzystaniu aktualnych danych przez systemy MES, ERP lub inne specjalistyczne oprogramowanie, proces produkcyjny jest analizowany w czasie rzeczywistym, co przekłada się na optymalizację działania maszyn i pozwala wykrywać usterki.

Referencje