Moduły

Nasze MES (systemy sterowania procesami) są zbudowane modułowo i dzięki temu są tak różnorodne jak potrzeby klientów. Od standardowych komponentów po specjalnie przygotowane aplikacje, możliwe jest przygotowanie dowolnej konfiguracji na miarę. Przy tym, poszczególne komponenty są optymalnie dopasowywane do siebie, a system jest przez nas stale rozwijany. Dzięki regularnym aktualizacjom i szkoleniom (np.  Certyfikat Wonderware MES 2017 R2 Operations i Performance) zapewniamy wykorzystanie najnowszych rozwiązań – komfortowo, szybko i efektywnie.

Akwizycja danych

Wszystkie dane maszyn i dane produkcyjne są rejestrowany w sposób ciągły. Dzięki wykorzystaniu aktualnych danych przez systemy MES, ERP lub inne specjalistyczne oprogramowanie, proces produkcyjny jest analizowany w czasie rzeczywistym, co przekłada się na optymalizację działania maszyn i pozwala wykrywać usterki.

Zarządzanie energią

Oferowane przez nas rozwiązania łączą wszystkie dane procesowe ze zużyciem energii. Nasi klienci mogą tym samym zaplanować produkcję przy optymalnym wykorzystaniu energii. Dla każdego medium określa się koszt zużycia, a system wylicza kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki temu można ograniczać zużycie energii, co pozwoli obniżyć koszty energii i zaoszczędzić środki na inne konieczne inwestycje.

Śledzenie produktu

Efektywne śledzenie  produktów i etapów produkcji jest ważne we wszystkich gałęziach przemysłu. Przepisy prawne i kontrola jakości nakładają na producentów konieczność ciągłego śledzenia produkcji. Moduł Tracking & Tracing w naszym systemie sterowania procesami gromadzi w pełni udokumentowaną historię wszystkich produktów, komponentów i etapów produkcyjnych. Każdy produkt pozostawia cyfrowy ślad, który ułatwia dotarcie do źródeł pochodzenia wszystkich użytych surowców. Dzięki temu nasi klienci mogą nie tylko pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale też zapewniają najwyższą jakość swoich produktów.

OEE

Moduł OEE (Overall Equipment Effectiveness) umożliwia szybką ocenę efektywności całej instalacji. OEE dostarcza precyzyjne informacje o produktywności i dostępności maszyn oraz jakości produktu, a więc o całym procesie produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Można przez to identyfikować słabe punkty w procesach produkcyjnych i opracowywać nowe strategie optymalizacji.

Kontrola jakości

Nasz moduł zarządzania jakością pozwala śledzić produkcję od początku do końca, nie pozostawiając niczego przypadkowi. Ta aplikacja zarządza wszystkimi danymi jakościowymi (tj. dotyczącymi surowców, produktów pośrednich, produktów końcowych, próbek środowiskowych itp.), generuje plany kontrolne, odpowiada za wszystkie zadania dokumentacyjne i zapewnia pełną kontrolę jakości. Dodatkowo, ma możliwość połączenia z wyspecjalizowanymi narzędziami analitycznymi.

SPC online

Statystyczne zarządzanie procesami (Statistical Process Control) optymalizuje produkcję w czasie rzeczywistym na podstawie wartości empirycznych. To narzędzie asystuje i nadzoruje cały proces produkcyjny oraz rejestruje wszystkie parametry istotne dla jakości produktów. Przez zdefiniowanie w systemie granic ostrzegawczych i granic ingerencji określa się dokładnie, jakie działania mają być podjęte w razie ich przekroczenia. Dzięki temu już przy pierwszych objawach ewentualnego błędu możliwa jest ingerencja w proces i usunięcie błędu – całkowicie automatycznie. Zwiększa to bezpieczeństwo produkcji i dostępność instalacji.

Planowanie produkcji

Moduł planowania produkcją pozwala zarządzać listą zleceń produkcyjnych (np. z systemu ERP). Stan ich realizacji jest śledzony w czasie rzeczywistym. Na pierwszy rzut oka widać co zostało już wyprodukowane, a co jeszcze czeka w kolejce. System pozwala na podgląd danych poszczególnych zleceń oraz umożliwia zmianę ich parametrów. Dzięki mechanizmowi podpowiedzi można szybko rozpocząć nową produkcję.

Logistyka

Dzięki narzędziom logistycznym można zarządzać wszystkimi procesami w magazynie. Obejmuje to także stanowiska składowania materiałów na produkcji. Można konfigurować różne typy materiałów (klasy, definicje, partie). To efektywne narzędzie rejestruje wszystkie ruchy materiałów, zarządza zatowarowaniem i wydawaniem z magazynu. Możliwa jest także integracja z już istniejącymi systemami zarządzania. Dzięki modułowi logistycznemu zwiększa się efektywność utrzymania magazynu i obniża koszty magazynowania.

Utrzymanie ruchu

Dostarczamy oprogramowanie realizujące wszystkie zadania konserwacji i utrzymania ruchu. Odpowiada ono za ciągłe tworzenie, standaryzację i optymalizację wszystkich procesów konserwacji instalacji i infrastruktury. Wspiera zarówno naprawcze, jak i prewencyjne strategie utrzymywania ruchu. Pozwala to zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty utrzymania.

Zarządzanie zleceniami

Moduł Zarządzania zleceniami obejmuje pełną funkcjonalność nowoczesnego zarządzania zleceniami. Steruje on produkcją z uwzględnieniem dostępnych zasobów i materiałów. Dzięki połączeniu z nadrzędnym systemem ERP można bezpośrednio przyjmować zlecenia i nimi zarządzać. Przyporządkowanie zleceń do poszczególnych jednostek produkcyjnych może następować automatycznie lub ręcznie. Możliwy jest także podział, łączenie i kolejkowanie zleceń produkcyjnych, dozowania, próbkowania, CIP lub zleceń laboratoryjnych. Moduł zarządzania zleceniami idealnie współpracuje z systemem ERP i zapewnia ekonomiczne, bezpieczne i komfortowe zarządzanie produkcją.

Gospodarka materiałowa

Moduł gospodarki materiałowej może zarządzać i śledzić wszystkie surowce, produkty, dozowania i materiały pomocnicze w procesach towarów sypkich.  Tym samym, w każdej chwili i w każdym miejscu dostępne są dokładne informacje o statusie materiału. System można skonfigurować w zależności od potrzeb.

Interfejs z systemem ERP

Moduł interfejsu z systemem ERP stanowi komfortowe połączenie między systemem sterowania produkcją i nadrzędnym systemem ERP, np. SAP, Navision. Dzięki wymianie danych system sterowania produkcją jest integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, a system ERP częścią systemu zarządzania produkcją. Pozwala to maksymalnie zwiększyć efektywność, bezpieczeństwo i szybkość pracy.

Referencje