Cyfrowa fabryka

Za pomocą narzędzi do cyfrowego planowania fabryki, takich jak planowanie 3D, symulacja i wirtualne uruchomienie, można opracowywać efektywne, elastyczne i nowoczesne systemy produkcyjne, które zwiększają konkurencyjność dochody firmy. Cyfrowa fabryka jest uzupełniana przez Product Lifecycle Management (PLM), przy czym produkty i ich wytwarzanie są oceniane w całym cyklu życia produktu.

Informacje o Przemyśle 4.0 >>

PLM

Ocena produktu poza jego całym okresem trwałości jest centralnym tematem przemysłu 4.0. Dzięki zastosowaniu tej technologii nasi klienci osiągają różnorodne korzyści, takie jak krótszy czas realizacji projektu, mniejsza liczba przyłączy i większa transparentność danych. Dzięki temu, że łączymy trzy zakresy automatyzacji: mechanikę, elektrotechnikę i informatykę, możemy kompleksowo realizować wszystkie etapy rozwojowe produktu i wdrażać warianty w sposób znacznie korzystniejszy. Klient ogranicza koszty i zyskuje oszczędność czasu przy wdrażaniu projektu (do 40%).

Symulacja

Symulacje procesów przyczyniają się do przyspieszenia stopnia realizacji instalacji oraz redukcji błędów. Zajmujemy się wszystkimi trzema dyscyplinami techniki automatyzacji: mechaniką, elektrotechniką, informatyką. Te obszary możemy równolegle przetwarzać przez symulację i pokazywać naszym klientom całą instalację. Dodatkowo, odtwarzanie cyfrowe pozwala przedstawiać możliwe alternatywy i potencjał optymalizacji. Możliwe jest także wirtualne uruchomienie. Zachowania instalacji i produktów są symulowane w modelu 3D z uwzględnieniem szczegółów. Dopiero kiedy wszystko się zgadza i wszystkie błędy zostaną wyeliminowane, następuje rzeczywiste uruchomienie- sprawnie i bez opóźnień. W rezultacie klienci oszczędzają czas i pieniądze. 

Symulacja procesowa

Cyfrowa fabryka jest odtwarzana cyfrowo ze wszystkimi jej instalacjami produkcyjnymi, aby wskazywać alternatywne procesy i potencjał do zoptymalizowania linii produkcyjnych. Uwzględniane są przy tym wszystkie obiekty znajdujące się w fabryce i ich wzajemne powiązania i relacje. W ten sposób można zabezpieczyć procesy i dokładnie przewidywać oddziaływanie zmian także w odniesieniu do czasu taktowania. Dodatkowo wymagane zużycie energii i konieczne konserwacje stają się widoczne i mogą być wcześniej planowane. Osiągamy to z innowacyjnym oprogramowaniem przemysłowym do digitalizacji obiektów, które łączy ze sobą wszystkie etapy łańcucha wartości.  Symulacja procesów jest opłacalna nie tylko dla nowych fabryk i instalacji. Wirtualna rekonstrukcja istniejącego zakładu produkcyjnego, jeśli planowane są większe przebudowy, opłaca się prawie w każdym przypadku. Poprzez symulację procesową przy projektowaniu unika się błędów i redukuje koszty. Nasi klienci oszczędzają na tym dużo czasu, ponieważ rzeczywiste uruchomienie przebiega znacznie szybciej.

 

Symulacja robotów

Symulacja robotów  umożliwia nam  znaczne zwiększenie jakości planowania i produkcji przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. Układamy roboty i różne systemy narzędzi w realistycznej  symulacji i prezentujemy klientom naszą propozycję zanim nastąpi wdrożenie. Możemy pozycjonować ludzi i maszyny w tym cyfrowym otoczeniu i zobaczyć jak ze sobą reagują. Tym samym, możemy odpowiednio wcześnie optymalizować procesy automatyzacji i wcześniej wykrywać błędy procesowe lub utrudnienia.

Korzyści

  • Zwiększenie produktywności o min. 10%
  • Optymalizacja procesów
  • Redukcja kosztów produkcji
  • Skrócenie czasu wprowadzania o min. 60%
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni
  • Krótszy czas produkcji
  • Wczesna identyfikacja błędów procesowych
  • Zmniejszenie kosztów o min. 40%

Symulacja przepływu logistycznego i przepływu materiałów

Wytwarzanie większej liczby produktów i ich sprzedaż nie oznacza jednocześnie większego zysku, jeśli nie wyczerpuje się maksymalnie efektywności produkcji i logistyki. Dlatego symulujemy przepływ materiału w procesach produkcyjnych i montażowych, przy konserwacji i naprawach, w magazynach, warsztatach itp. Nie tylko podczas planowania nowych instalacji, ale także podczas uruchomienia, w bieżącym trybie roboczym  i przy modernizacji. Dzięki temu w każdej chwili pokazujemy potencjał optymalizacji w zakresie ekonomicznego zarządzania firmą. W połączeniu z naszą techniką sterowania procesami możliwe są optymalizacje w czasie rzeczywistym. 

 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.