Cyfrowa fabryka

Za pomocą narzędzi do cyfrowego planowania fabryki, takich jak planowanie 3D, symulacja i wirtualne uruchomienie, można opracowywać efektywne, elastyczne i nowoczesne systemy produkcyjne, które zwiększają konkurencyjność dochody firmy. Cyfrowa fabryka jest uzupełniana przez Product Lifecycle Management (PLM), przy czym produkty i ich wytwarzanie są oceniane w całym cyklu życia produktu.

Informacje o Przemyśle 4.0 >>

PLM

Ocena produktu w czasie jego całego cyklu życia jest centralnym tematem przemysłu 4.0. Dzięki zastosowaniu tej technologii nasi klienci osiągają różnorodne korzyści, takie jak krótszy czas realizacji projektu, mniejsza liczba interfejsów i większa transparentność danych. Dzięki temu, że łączymy trzy zakresy automatyzacji: mechanikę, elektrotechnikę i informatykę, możemy kompleksowo realizować wszystkie etapy rozwoju produktu i wdrażać warianty w sposób znacznie korzystniejszy. Klient ogranicza koszty i zyskuje oszczędność czasu przy wdrażaniu projektu (do 40%).

Symulacja

Symulacje procesów przyczyniają się do przyspieszenia stopnia realizacji instalacji oraz redukcji błędów. Zajmujemy się wszystkimi trzema dyscyplinami techniki automatyzacji: mechaniką, elektrotechniką, informatyką. Te obszary możemy równolegle przetwarzać przez symulację i pokazywać naszym klientom całą instalację. Dodatkowo, odtwarzanie cyfrowe pozwala przedstawiać możliwe alternatywy i potencjał optymalizacji. Możliwe jest także wirtualne uruchomienie. Zachowania instalacji i produktów są symulowane w modelu 3D z uwzględnieniem szczegółów. Dopiero kiedy wszystko się zgadza i wszystkie błędy zostaną wyeliminowane, następuje rzeczywiste uruchomienie- sprawnie i bez opóźnień. W rezultacie klienci oszczędzają czas i pieniądze. 

Symulacja procesowa

Cyfrowa fabryka jest odtwarzana cyfrowo ze wszystkimi jej instalacjami produkcyjnymi, aby wskazywać alternatywne procesy i potencjał do zoptymalizowania linii produkcyjnych. Uwzględniane są przy tym wszystkie obiekty znajdujące się w fabryce i ich wzajemne powiązania i relacje. W ten sposób można zabezpieczyć procesy i dokładnie przewidywać oddziaływanie zmian także w odniesieniu do czasu taktowania. Dodatkowo wymagane zużycie energii i konieczne konserwacje stają się widoczne i mogą być wcześniej planowane. Osiągamy to z innowacyjnym oprogramowaniem przemysłowym do digitalizacji obiektów, które łączy ze sobą wszystkie etapy łańcucha wartości.  Symulacja procesów jest opłacalna nie tylko dla nowych fabryk i instalacji. Wirtualna rekonstrukcja istniejącego zakładu produkcyjnego, jeśli planowane są większe przebudowy, opłaca się prawie w każdym przypadku. Poprzez symulację procesową przy projektowaniu unika się błędów i redukuje koszty. Nasi klienci oszczędzają na tym dużo czasu, ponieważ rzeczywiste uruchomienie przebiega znacznie szybciej.

 

Symulacja robotów

Symulacja robotów  umożliwia nam  znaczne zwiększenie jakości planowania i produkcji przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. Układamy roboty i różne systemy narzędzi w realistycznej  symulacji i prezentujemy klientom naszą propozycję zanim nastąpi wdrożenie. Możemy pozycjonować ludzi i maszyny w tym cyfrowym otoczeniu i sprawdzać jak ze sobą współpracują. Tym samym, możemy odpowiednio wcześnie optymalizować procesy automatyzacji i wcześniej wykrywać błędy procesowe lub utrudnienia.

Korzyści

  • Zwiększenie produktywności o min. 10%
  • Optymalizacja procesów
  • Redukcja kosztów produkcji
  • Skrócenie czasu wprowadzania o min. 60%
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni
  • Krótszy czas produkcji
  • Wczesna identyfikacja błędów procesowych
  • Zmniejszenie kosztów o min. 40%

Symulacja przepływu logistycznego i przepływu materiałów

Wytwarzanie większej liczby produktów i ich sprzedaż nie oznacza jednocześnie większego zysku, jeśli nie wyczerpuje się maksymalnie efektywności produkcji i logistyki. Dlatego symulujemy przepływ materiału w procesach produkcyjnych i montażowych, przy konserwacji i naprawach, w magazynach, warsztatach itp. Nie tylko podczas planowania nowych instalacji, ale także podczas uruchomienia, w bieżącym trybie roboczym  i przy modernizacji. Dzięki temu w każdej chwili pokazujemy potencjał optymalizacji w zakresie ekonomicznego zarządzania firmą. W połączeniu z naszą techniką sterowania procesami możliwe są optymalizacje w czasie rzeczywistym. 

 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.