Zagęszczanie i proszkowanie mleka

Państwo
Norwegia
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacja procesu zagęszczania i proszkowania mleka.

System automatyki obejmuje:

  • Dwie 3-stopniowe wyparki o konstrukcji TVR (Evaporator)
  • Wyparka o konstrukcji MVR (Evaporator)
  • Zbiorniki krystalizacji
  • Wieża proszkową (Spray Dryer) WPC80
  • Stacja mycia CIP
  • Odzyskiwanie wody

Układ sterowania oparty na komponentach Siemens: S7-400 i SCADA Wonderware System Platform, architektura Client-Server.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786