Wyposażenie budynków gospodarskich do hodowli kaczek

Państwo
Niemcy
Zakres
  • Oczyszczanie powietrza wywiewanego EMMI do separacji pyłu i amoniaku
  • Instalacja wentylacyjna ze sterowaniem klimatyzacją
  • Technika karmienia i pojenia
  • Instalacja sygnalizacji włamania
Korzyści dla klienta

Zwiększanie efektywności, ponieważ cała oferta usługowa jest dostępna z jednego źródła

Dyscypliny
Mechanika
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt