Technika budynków gospodarczych, hodowla opasowa kurczaków

Państwo
Niemcy
Zakres
  • Oczyszczanie powietrza wywiewanego do separacji pyłu i amoniaku
  • Instalacja wentylacyjna (powietrze wywiewane i nawiewane) ze sterowaniem klimatyzacją
  • Instalacja nawilżająca
  • Oświetlenie
  • Instalacja sygnalizacji włamania
  • Podgrzewanie wody
  • Technika karmienia i pojenia z ważeniem paszy i układem silosowym
  • Ważenie zwierząt
Korzyści dla klienta

Wysoki poziom efektywności, ponieważ cała paleta techniki automatyzacyjnej pochodzi z jednego źródła

Dyscypliny
Mechanika
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ Systemtechnik GmbH
An der Mühle 4
D-04838 Doberschütz
Tel. +49 34244 541-0
Fax +49 34244 50342