Technika automatyzacji produkcji żywności dla niemowląt

Państwo
Niemcy
Zakres
  • 2 parowniki (MVR+DSI)
  • suszarka rozpyłowa (przerób 8t/h)

System sterowania opiera się na komponentach Siemens i Wonderware

  • 6 x SPS S7-400, SCADA Wonderware, platforma systemowa: IAS, serwer redundantny, serwer 1DB, 8 klientów
  • Komunikacja z zewnętrznym systemem MES Wonderware
Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786