System sterowania do produkcji mieszanek PVC

Państwo
Polska
Zakres

Batchowy system automatycznego sterowania i wizualizacji produkcji różnych mieszanek PVC wykorzystywanych dalej jako surowiec do produkcji rur, rynien, kształtek itd. Proces sprowadza się do naważania składników, ich mieszania  oraz obróbki termicznej.

System sterowania obejmuje:

  • Aut. transport surowców do produkcji z silosów PCV i kredy
  • 4 linie produkcyjne
  • Aut. transport gotowych mieszanek do zbiorników

Układ sterowania oparty na komponentach Siemens: S7-300/400, SCADA: ProconWin(GTI), systemy wagowe Siwarex.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786