System sterowania do chłodzenia wody chłodniczej

Państwo
Rosja
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacja procesu chłodzenia wody chłodniczej dla nowobudowanej stalowni. O skali przedsięwzięcia świadczy fakt, że łączna moc urządzeń tej instalacji wynosi 7MW. Sterowanie ponad 3000 sygnałami cyfrowymi i 300 analogowymi, ponad 300 pomp i 200 klap.

System automatyki obejmuje:

  • 13 obszarów zwanych systemami
  • Przygotowanie wody czerpanej z rzeki
  • 7 Obwodów chłodniczych
  • Wieże chłodnicze
  • Odszlamianie, odtłuszczanie
  • Recykling
  • Zasilanie awaryjne wodą po zaniku zasilania

Układ sterowania oparty na kompotentach Siemens: S7-400, SCADA: WinCC.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786