System sterowania dla centralnej oczyszczalni ścieków

Państwo
Polska
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacji sterowania większej części (bez biologii) dużej oczyszczalni realizowany przez wiele lat. Obejmuje on kilkadziesiąt sterowników, paneli operatorskich oraz 3 dyspozytornie (centralna, maszynownia i pompownia ścieków).

System automatyki obejmuje:

  • Kraty i piaskowniki (6)
  • Maszynownia i 6 komór fermentacji
  • Osadniki wstępne i wtórne
  • Zbiorniki osadu
  • Przepompownie

System sterowania oparty na komponentach Siemens: S5-100, S7-300/400, SCADA: IGSS.

Transmisja danych: Profibus, Ethernet również przez światłowód.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786