System monitorowania miejskiego wodociągu

Państwo
Polska
Zakres

System monitoringu sieci wodociągowej całego miasta. Obejmuje ponad 30 węzłów. Informacje z węzłów zbierane są drogą radiową lub przez transmisję GSM. Dane trendów i alarmów archiwizowane są w bazie danych ze stemplem czasowym ich wystąpienia w punkcie węzłowym, co pozwala na analizę pracy sieci niezależnie od momentu odebrania danych. Dla wszystkich danych generowane są raporty okresowe oraz analizy pozwalające na zidentyfikowanie nieprawidłowości w pracy sieci na podstawie anomalii pomiarowych.

Aplikacja obejmuje monitoring i analizę danych dotyczących obiektów wodociągowych takich jak hydrofornie, zbiorniki wyrównawcze, zakłady uzdatniania wody. Dostarczane są szczegółowe informacje dotyczące właściwości fizyczno-chemiczych wody oraz pracy obiektów.

Akwizycja i transmisja danych odbywa się drogą radiową w oparciu sieć telefonii komórkowej operatora Plus GSM z użyciem technologii GPRS (moduły MT), EDGE (modem systemu wizualizacji) oraz poprzez sterownik SAIA zbierający dane ze wszystkich obiektów i komunikujący się z wizualizacją ProconWin poprzez OPC Serwer.

Korzyści dla klienta
  • Zwiększenie efektywności- dzięki regularnej analizie danych możliwa jest szybka reakcja na  usterki lub nietypowe wartości pomiarowe
Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786