Sterowanie instalacją sortowania odpadów

Państwo
Hiszpania
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacji sterowania największej w Europie sortowni śmieci. Po oddzieleniu części organicznych są one kierowane do komór kompostujących, gdzie po kilku tygodniach uzyskuje się w pełni użyteczny kompost. Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

  • Automatyczne sortowanie
  • Transport do tuneli kompostujących
  • Urządzenia za- i wyładunku tuneli
  • Załadunek kompostu

System sterowania oparty na komponentach Siemens: 8x, S7-400, SCADA: WinCC Client-Server z redundancją.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786