Projekt i instalacja do prasowni pracującej w trybie ciagłym

Państwo
Niemcy
Zakres
  • Projektowanie i tworzenie nowych systemów prasowni (linie pras, układy dźwigów, regały wysokiego składowania itp.) w pracy bieżącej
  • Projekt układu systemu techniki transportowej i instalacji
  • Określanie dróg transportowych, powierzchni logistycznych
  • Badania krawędzi wystających, ocena kolizyjna dla wszystkich segmentów
  • Cyfrowe zarządzanie dokumentami w trakcie tworzenia projektu( FAPLIS/SWAN )
Korzyści dla klienta

Redukcja kosztów planowania i modyfikacji poprzez:

  • Ciągłe aktualizowanie stanowisk dla wszystkich segmentów podczas całego przebiegu projektu
  • Jednolita baza danych dla wszystkich dostawców wewnętrznych i zewnętrznych
  • Zapobieganie i wczesna identyfikacja błędów planowania
Dyscypliny
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ Systemtechnik GmbH
Europaallee 2
D-28309 Bremen
Tel. +49 421 33005-0
Fax +49 421 33005-100