Produkcja mleczka i wody kokosowej

Państwo
Sri Lanka
Zakres

Instalacja do produkcji mleczka i wody kokosowej wraz ze zintegrowanym systemem mycia.

  • System mycia CIP – cleaning in place
  • Połączenie stacji CIP z instalacją klienta

System sterowania oparty na komponentach Siemens: PLC S7 317F–2 do sterowania procesami oraz panel HMI Siemens TP 1500 Komfort.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786