Produkcja koncentratu mleka i serwatki

Państwo
Niemcy
Zakres
  • 6 x membranowe instalacje filtracyjne (2 x ultrafiltracja, odwrócona osmoza, nanofiltracja, 2 x środek czyszczący do odwróconej osmozy)
  • 5 grup zbiorników do magazynowania produktów pośrednich
  • System odbarwiania do odbarwiania permeatu serwatki
  • System ogrzewania i przechowywania z urządzeniem oczyszczającym do usuwania fosforanu potasu z produktu końcowego
  • 2 parowniki, 14 zbiorników krystalizacyjnych
  • System z 2 urządzeń odstojnikowych do mycia laktozy
  • Złoże płynne do osuszania laktozy, pasteryzator, systemy zasilające, sterylizacja powietrzna, odprowadzanie kondensatu
  • System do ponownego zastosowania wody z procesu filtracji (gorąca i zimna woda z odwróconej osmozy)
  • System odzyskiwania ciepła na bazie wody

System sterowania opiera się na komponentach Siemens i Wonderware: 14 x SPS S7-300/400, SCADA Wonderware, platforma systemowa: IAS, serwer redundantny, serwer 1DB, 8 klientów

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786