Produkcja ekstraktów roślinnych

Państwo
Hiszpania
Zakres

Dostarczenie pełnej automatyki do rozbudowy zakładu chemicznego (o zwiększonej zdolności produkcyjnej pięciokrotnie większej niż początkowa). Instalacja elektryczna i oprogramowanie przemysłowe zostały dopasowane do potrzeb Klienta.

•    Wizualizacja w oprogramowaniu WinCC 7.4 (Web Navigator)
•    System sterowania z wykorzystaniem komponentów Siemens S7-1500 z opcją Safety
•    Komponenty do stref ATEX jak stacje operatorskie SIMATIC HMI Panel PC Ex
•    Dedykowane moduły wej./wyj. do stref zagrożonych wybuchem

Produktem końcowym był zagęszczony ekstrakt o określonych parametrach.

>> Więcej informacji w artykule  >>

Korzyści dla klienta

•     Minimalizacja ryzyka dzięki modułom Safety
•    Nowa generacja sterowników gwarantująca długoletnie wsparcie producenta 
•    Zwiększona zdolność produkcyjna x5

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786