Paletyzacja i depaletyzacja

Państwo
Polska
Zakres

Urządzenie paletyzujące i depaletyzujące cegły.

  • Dotyczy załadunku i rozładunku cegieł za prasą,  przekazania ich do suszarni i załadunku pieca w celu wypalenia.

System sterowania oparty na komponentach Siemens: S7-300, MMS: OP7.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786