Modernizacja w zakładzie produkcji słodu

Państwo
Polska
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacji procesów w zakładzie produkcji słodu.

System automatyki obejmuje:

  • Proces przyjmowania ziarna do zbiorników magazynowych z terminali przeładunkowych
  • Wydawanie ziarna z silosów na skrzynie ( 7 szt. )
  • Sterowanie i kontrola procesu kiełkowanie, w których prowadzi się domaczanie oraz mieszanie ziarna
  • Sterowanie procesu suszenia poprzez dwie suszarnie
  • Magazynowanie i wydawanie mieszanek słodu do samochodów transportowych

Układ sterowania opierty na komponentach Siemens: 6x S7-400 oraz SCADA WInCC w architekturze Server-Client.

Mimo dużych rozmiarów instalacji i ilości urządzeń, całość prac podzielono na wiele cząstkowych etapów w efekcie czego całość modernizacji odbyła się całkowicie bez zakłócenia planu produkcji.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786