Indywidualne karmienie fazowe, tucz trzody chlewnej

Państwo
Niemcy
Zakres

Instalacja wymienionych zakresów

  • system zarządzania budynkiem gospodarskim AgriFarmControl
  • układ budynku gospodarskiego
  • silos
  • kuchnia mieszania
  • karmienie 4-fazowe
Korzyści dla klienta

Prosta obsługa przez system zarządzania budynkami gospodarskimiAgriFarmControl, przez to:

  • wszystkie dane mogą być przywoływane w każdej chwili i niezależnie od miejsca
  • zwiększenie komfortu zwierząt przez polepszoną jakość powietrza i budynku gospodarskiego, a tym samym zwiększenie przyrostu
  • zoptymalizowane kosztowo planowanie zasobów

Oszczędność kosztów inwestycyjnych na podstawie wymienionych aspektów:

  • karmienie różnymi odmianami karmy przez podajnik karmy
  • kilka odmian karmy na jeden automat karmy
  • równoczesne zasilanie różnych stadiów przejściowych

 

 

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt