Automatyczne sterowanie procesami czyszczenia

Państwo
Polska
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacji pięciu emitorów w celu doprowadzenia lotnych związków organicznych do układu oczyszczania. Układ zapewnia również odzyskiwanie ciepła pochodzącego przy spalaniu.

Układ sterowania oparty na komponentach Siemens: S7-315F oraz HMI: TP1200.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt