Automatyczne sterowanie procesami czyszczenia

Państwo
Polska
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacji pięciu emitorów w celu doprowadzenia lotnych związków organicznych do układu oczyszczania. Układ zapewnia również odzyskiwanie ciepła pochodzącego przy spalaniu.

Układ sterowania oparty na komponentach Siemens: S7-315F oraz HMI: TP1200.

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786