Automatyczne dozowanie wody destylowanej

Państwo
Polska
Zakres

System automatycznego sterowania i wizualizacja procesu przygotowywania płynów infuzyjnych. System obejmuje dozowanie automatyczne wody destylowanej oraz nadzór nad dozowaniem (ręcznym) dodatków.

System automatyki obejmuje:

  • Przygotowanie i destylacja wody
  • 8 obiegów do przygotowania roztworu infuzyjnego
  • Transport do maszyn napełniających

Układ sterowania oparty na komponentach Siemens: S7-400, SCADA: ProconWin

Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786