A     B     C     D     F     G     I    M     N     O     P     R     S     V     W

V

Wirtualny bliźniak

Wprowadzenie wirtualnego bliźniaka (bliźniaka cyfrowego) to nowy proces przy planowaniu produktów lub projektów. Cyfrowy odpowiednik nie zastępuje rzeczywistego prototypu, ale jest ujmowany w planowaniu produkcyjnym, które realizowane jest również cyfrowo. Dzięki temu można równolegle prowadzić procesy, które w rzeczywistości wykonuje się jeden po drugim. Oprócz tego identyfikowane są błędy, wskazywane alternatywy i wirtualnie realizowane jest uruchomienie. Wiąże się to ze znacznym skróceniem czasu i redukcją kosztów. W przemyśle 4.0 w szerokim rozumieniu cyfrowy bliźniak towarzyszy produktowi podczas całego jego okresu trwałości.
 

Konserwacja prewencyjna

Konserwacja prewencyjna jest strategiczną koncepcją utrzymania instalacji. Obejmuje ona planowanie i realizację wszystkich czynności utrzymania zasadniczo przed wystąpieniem szkód lub nieplanowanej przerwy produkcyjnej. Podstawowymi działami konserwacji prewencyjnej są przeglądy i czynności konserwacyjne. Przy produkcji według przemysłu 4.0 ta koncepcja utrzymania jest doskonalona. Działa to poprzez sieciową komunikację między instalacjami technicznymi. Wymiana danych od maszyny do maszyny pozwala identyfikować problemy zanim wystąpią. Zasada: Urządzenia przesyłają indywidualne informacje samodzielnie i umożliwiają ekonomiczne i szybkie rozwiązywanie problemów. Jeśli dane maszyn i urządzeń są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a także definiuje się wartości zadane i wartości progowe instalacji, błędy mogą być uprzednio skutecznie prognozowane i unikane.