Start w życie zawodowe

Wkrótce kończysz szkołę i szukasz nowych wyzwań w ramach startu w życie zawodowe? U nas jesteś we właściwym miejscu. SCHULZ Systemtechnik jest odpowiednim ośrodkiem do nauki zawodu dla młodych ludzi z regionu. Nauka zawodu u nas umożliwia nabywanie szerokich doświadczeń. Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana:  dostępne są różne zawody z różnymi możliwościami działania. Zyskujesz szerokie i zróżnicowane wykształcenie, ponieważ oferujemy rozwiązania automatyzacyjne w dziewięciu różnych zakresach specjalistycznych.

Oferujemy
Narzędzie dla stażystów

Dzięki komfortowemu narzędziu online zorganizujesz całą naukę zawodu i będziesz pozostawać w kontakcie z nauczycielami. Pozwoli ci to być na bieżąco z przyswajanymi treściami zawodowymi.

Dni nauki zawodu

Podczas nauki zawodu spotkasz się ze wszystkimi innymi stażystami z całej grupy przedsiębiorstwa i spędzisz z nimi kilka dni. Poznacie się nawzajem, dowiecie się czegoś o naszych firmowych wartościach i staniecie się prawdziwym zespołem.

Szkolenie i pomoc

Masz możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i programach pomocniczych. Możesz przetwarzać materiał ze szkoły zawodowej i rozwiązujesz problemy ze zrozumieniem.

Oferujemy naukę następujących zawodów
Elektronik techniki energetycznej i techniki w budynkach

Elektronik na kierunku techniki energetycznej i techniki w budynkach

Elektronicy na kierunku techniki energetycznej i techniki w budynkach planują instalacje elektrotechniczne w budynkach   i ich zasilanie w energię i infrastrukturę. Montują instalacje, uruchamiają je i konserwują  lub naprawiają w razie potrzeby.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Planowanie i montaż instalacji oświetleniowych
 • Układanie przewodów, kabli i rur
 • EIB, ISDN, EDV i inne techniki sieciowe
 • Technika połączeń i technika sterowania w budynkach
 • Kontrola rozwiązań ochronnych
 • Montaż liczników i rozdzielni
 • Montaż interkomów, instalacji monitorujących i innych systemów alarmowych

Czas nauki zawodu

3,5 roku

Wymogi szkolne

 • Dyplom szkoły ze średnią ocen „dobry” (klasa 10)
 • Dobre oceny z matematyki i fizyki

Ubiegający się powinni

 • mieć zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Elektronik w zakresie techniki automatyzacji

Elektronik na kierunku techniki automatyzacji

Elektronicy na kierunku techniki automatyzacji planują, programują, testują i instalują systemy regulacji do instalacji komputerowych, np. do automatów produkcyjnych lub instalacji techniki w budynkach i utrzymują je w odpowiednim stanie.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Projektowanie instalacji pomiarowych i sterowania
 • Rozwiązania systemowe dla klientów
 • Stosowanie mikroelektroniki
 • Połączenie elektroniki i mechaniki
 • Montaż urządzeń elektromechanicznych i podzespołów elektronicznych
 • Automatyka sterowania i programowanie
 • Korzystanie z nowoczesnych narzędzi
 • Konstruowanie sterowników i rozdzielnic
 • Korzystanie ze sterowników programowalnych
   

Czas nauki zawodu

3,5 roku


Wymogi szkolne

 • Dyplom szkoły ze średnią ocen „dobry” (klasa 10)
 • Dobre oceny z matematyki i fizyki

Ubiegający się powinni

 • mieć zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Elektronik techniki maszynowej i napędowej

Elektronik techniki maszynowej i napędowej

Elektronicy techniki maszynowej i napędowej montują maszyny elektryczne i systemy napędowe, uruchamiają je i utrzymują. Wytwarzają oni uzwojenia itp. do cewek, silników elektrycznych i generatorów.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Budowa i naprawa silników elektrycznych i generatorów
 • Instalacja i konserwacja pomp elektrycznych
 • Stosowanie elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej
 • Obróbka różnych metali
 • Funkcjonowanie i zastosowanie transformatorów

Czas nauki zawodu

3,5 roku

Wymogi szkolne

 • Dyplom szkoły ze średnią ocen „dobry” (klasa 10)
 • Dobre oceny z matematyki i fizyki

Ubiegający się powinni

 • mieć zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Elektronik techniki roboczej

Elektronik na kierunku techniki roboczej

Elektronicy techniki roboczej instalują, konserwują i naprawiają elektryczne instalacje robocze, produkcyjne i procesowe, a także rozdzielnice i instalacje sterowania, instalacje zasilania w energię i urządzenia techniki komunikacyjnej i oświetleniowej.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Planowanie procesów roboczych
 • Montaż i demontaż podzespołów oraz dopasowanie poprzez obróbkę mechaniczną
 • Kontrola i ocena sterowników i regulacji pod względem ich działania
 • Planowanie instalacji techniki roboczej
 • Dopasowanie podzespołów techniki pomiarowej, sterowania i regulacji i ich uruchamianie

Czas nauki zawodu

3,5 roku

Wymogi szkolne

 • Dyplom szkoły ze średnią ocen „dobry” (klasa 10)
 • Dobre oceny z matematyki i fizyki

Ubiegający się powinni

 • mieć zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Elektronik techniki informacyjnej i techniki telekomunikacyjnej

Elektronik na kierunku techniki informacyjnej i techniki telekomunikacyjnej

Elektronicy na kierunku techniki informacyjnej i telekomunikacyjnej planują i instalują elektroniczne systemy komunikacyjne i systemy bezpieczeństwa. Montują instalacje, uruchamiają je, konserwują i naprawiają.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Planowanie i instalacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa i komunikacji
 • Montaż instalacji telekomunikacyjnych i urządzeń końcowych
 • Posługiwanie się rozdzielaczami sieciowymi i ich komponentami
 • Konfigurowanie i zarządzanie bazami danych
 • Inspekcja i konserwacja urządzeń komunikacyjnych

Czas nauki zawodu

3,5 roku

Wymogi szkolne

 • Dyplom szkoły ze średnią ocen „dobry” (klasa 10)
 • Dobre oceny z matematyki i fizyki

Ubiegający się powinni

 • mieć zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • mieć orientację przestrzenną
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Elektryk przemysłowy

Elektryk przemysłowy

Elektrycy przemysłowi są wykwalifikowanymi elektrykami w rozumieniu przepisów profilaktyki przeciwwypadkowej. Obrabiają, montują i łączą oni komponenty mechaniczne i środki robocze. Oprócz tego analizują oni systemy elektryczne i kontrolują funkcje

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Obróbka, montaż i łączenie komponentów mechanicznych i środków roboczych
 • Analiza systemów elektrycznych
 • Kontrola funkcji elektrycznych
 • Montaż przyrządów rozdzielczych
 • Instalacja i układanie kabli

Czas nauki zawodu

2 lata

Wymogi szkolne

Dyplom szkoły głównej

Ubiegający się powinni

 • mieć zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Mechatronik

Mechatronik

Mechatronicy konstruują komponenty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, montują je do kompleksowych systemów, instalują oprogramowanie sterowania i utrzymują systemy w prawidłowym stanie.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Składanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych do złożonych systemów
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania do sterowania
 • Utrzymanie i konserwacja systemów mechatronicznych
 • Posługiwanie się przemysłowymi urządzeniami do sterowania procesami, instalacjami elektrycznymi i komponentami

Czas nauki zawodu

3,5 roku

Wymogi szkolne

 • Dyplom szkoły ze średnią ocen „dobry” (klasa 10)
 • Dobre oceny z matematyki i fizyki

Ubiegający się powinni

 • wykazywać szerokie zainteresowania techniczne
 • pracować starannie i samodzielnie
 • mieć orientację przestrzenną
 • chętnie pracować w zespole
 • mieć umiejętności praktyczne
Wykwalifikowani informatycy ds. integracji systemowej

Wykwalifikowany informatyk na kierunku integracji systemowej

Wykwalifikowani informatycy na kierunku integracji systemowej realizują rozwiązania informacyjne i komunikacyjne właściwe dla klienta. W tym celu łączą komponenty sprzętowe i oprogramowanie do złożonych systemów. Doradzają użytkownikom i szkolą ich.

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Opracowywanie systemów IT
 • Rozmowy doradcze z klientami
 • Określanie usterek poprzez systemy diagnostyczne
 • Dopasowywanie różnych systemów IT
 • Kontrola istniejących technik sieciowych
 • Instalacja nowych systemów informacyjnych

Czas nauki zawodu

3 lata

Wymogi szkolne

 • Rozszerzony dyplom szkoły realnej
 • Wiedza w zakresie IT

Ubiegający się powinni

 • wykazywać zainteresowanie IT
 • myśleć logicznie i analitycznie
 • chętnie planować i organizować
 • mieć zdolności komunikacyjne
 • chętnie pracować w zespole
Wykwalifikowani informatycy w zakresie programowania aplikacji

Wykwalifikowany informatyk na kierunku programowania aplikacji

Wykwalifikowani informatycy na kierunku projektowania aplikacji planują i realizują projekty oprogramowania na życzenie klienta. W tym celu analizują i planują systemy IT. Oprócz tego szkolą użytkowników. 

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Programowanie indywidualnych aplikacji
 • Prezentowanie rozwiązań z zakresu oprogramowania
 • Analiza procesów roboczych u klienta
 • Konserwacja oprogramowania na stanowiskach roboczych

Czas nauki zawodu

3 lata

Wymogi szkolne

 • Rozszerzony dyplom szkoły realnej
 • Wiedza w zakresie IT

Ubiegający się powinni

 • wykazywać zainteresowanie IT
 • myśleć logicznie i analitycznie
 • chętnie planować i organizować
 • mieć zdolności komunikacyjne
 • chętnie pracować w zespole
Specjalista logistyki magazynowej (mężczyzna/kobieta)

Specjalista logistyki magazynowej (mężczyzna/kobieta)

Specjaliści logistyki magazynowej przyjmują towar, kontrolują go i prawidłowo magazynują. Zestawiają dostawy i trasy , załadowują i wysyłają towar. Oprócz tego uczestniczą w optymalizacji procesów logistycznych  

.

 Treści dydaktyczne, m.in.

 • Przyjmowanie, kontrola i prawidłowe magazynowanie towarów
 • Zestawianie dostaw
 • Przygotowywanie planów tras
 • Załadunek i wysyłka towarów
 • Optymalizacja procesów logistycznych

Czas nauki zawodu

3 lata

Wymogi szkolne

Dyplom szkoły realnej

Ubiegający się powinni

 • być dobrze zorganizowani
 • być solidni i staranni
 • chętnie pracować z systemami elektronicznego przetwarzania danych
 • mieć umiejętności praktyczne
Handlowiec do zarządzania biurem

Handlowiec do zarządzania biurem

Handlowcy do zarządzania biurem organizują i realizują zadania biurowe. Oprócz tego  zajmują się zadaniami handlowymi w takich zakresach, jak realizacja zamówień, zaopatrzenie, rachunkowość, marketing  i zarządzanie personelem, 

Treści dydaktyczne, m.in.

 • Handlowe zadania administracyjne
 • Korespondencja z klientami i kontrahentami
 • Rozliczanie pensji i wynagrodzeń
 • Przyjmowanie zamówień
 • Zarządzanie materiałami i zakupy
 • Przygotowywanie faktur

Czas nauki zawodu

3 lata

Wymogi szkolne

Wyższa szkoła handlowa

Ubiegający się powinni

 • chętnie pracować na komputerze i innych urządzeniach techniki biurowej
 • lubić organizować pracę
 • pracować świadomie, elastycznie i przyjaźnie
 • chętnie pracować w zespole