A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

S

Samowystarczalna produkcja

Samowystarczalna produkcja jest kompletną produkcją w rozumieniu przemysłu 4.0. Warunkiem tego jest inteligentna fabryka. Tutaj wszystkie surowce, materiały i produkty w każdej chwili znają swój status i określają nie tylko swój proces produkcyjny, ale też cały cykl trwałości – to znaczy także zapotrzebowanie na konserwację i utylizację. Dzięki całkowitemu sieciowaniu i digitalizacji następuje oprócz tego ciągła samoczynna optymalizacja.

Sieci neuronowe

Sztuczne sieci neuronowe to sieci złożone ze sztucznych neuronów. Zajmuje się nimi neuroinformatyka, gałąź sztucznej inteligencji (KI). Przy produkcji w rozumieniu przemysłu 4.0 korzysta się z tej technologii. Występują tutaj systemy samoczynnie uczące się, które są stale optymalizowane na podstawie własnych doświadczeń. Przez to procesy są doskonalone całościowo, czyli pod względem czasu, kosztów, korzyści, środowiska itp.

Sięganie do skrzyni

Sięganie do skrzyni lub angielskie określenie „Bin Picking” oznacza oparte na technice robotów rozdzielanie chaotycznie umieszczonych obiektów. To zadanie jest królewską dyscypliną robotyki i jest pożądane w różnych branżach. Roboty, które są wyposażone w specjalne systemy wizyjne, skutecznie realizują to skomplikowane technicznie zadanie.

Symulacja procesów

Symulacja procesów to modelowanie procesów technicznych i instalacji przy projektowaniu i optymalizacji. Instalacje i procesy są tu wizualizowane w sposób rzeczywisty. Wizualizacja wirtualna ma liczne korzyści: Można identyfikować błędy, rozwijać alternatywy i obniżać koszty. Możliwe jest także wirtualne uruchomienie. Dzięki temu rzeczywiste uruchomienie jest znacznie szybsze, ponieważ wszystkie błędy są wykrywane i eliminowane wcześniej. Przedsiębiorstwa zyskują zwłaszcza oszczędność czasu i kosztów.

Systemy cyber-fizyczne

System cyber-fizyczny oznacza połączenie komponentów techniki informacyjnej i techniki oprogramowania z częściami mechanicznymi i elektronicznymi. Wymiana danych następuje w czasie rzeczywistym, np. przez Internet. Istotnymi elementami są urządzenia, roboty, maszyny i zintegrowane systemy całościowe. W przemyśle 4.0, w którym wszystko jest ze sobą połączone, system cyber-fizyczny ma centralną funkcję.

Systemy transportowe bez kierowcy

Systemy transportowe bez kierowcy (FTS) to sterowane komputerowo, autonomiczne urządzenia transportowe, które poruszają się automatycznie przez hale produkcyjne. Ta technika transportowa jest bardzo elastyczna i umożliwia łatwą integrację w już istniejące procesy. Pojazdy można stosować zarówno w, jak i poza budynkami. Przenoszenie energii następuje przez ułożony w podłodze przewód indukcyjny. Alternatywnie energia może też być przenoszona przez akumulatory – z centralnymi stacjami ładowania, które są osiągane automatycznie.