A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

P

Product Lifecycle Management (PLM)

Ocena produktu poza jego całym okresem trwałości jest centralnym tematem przemysłu 4.0. Koncepcja ta integruje wszystkie informacje opisujące produkt, od powstania do utylizacji. PLM wychodzi poza zarządzanie danymi produktowymi i opisuje kompleksowy proces, który obejmuje nie tylko projektowanie i konstruowanie, ale też zakupy, produkcję, montaż, serwis i marketing. Także przy wdrażaniu produkcji cyfrowej lub fabryki cyfrowej ocena cyklu trwałości produktu jest elementarnym założeniem.

Przemysł 4.0

Oznaczenie Przemysł 4.0 wyraża czwartą rewolucję przemysłową.

Pierwsza rewolucja przemysłowa polegała na mechanizacji z siłą wodną i parową, po niej miała miejsce druga rewolucja przemysłowa: produkcja masowa przy pomocy taśm i energii elektrycznej. Potem następowała rewolucja cyfrowa, obejmująca elektronikę i IT do dalszej automatyzacji produkcji. Charakterystyczne cechy czwartej rewolucji przemysłowej: Decydujące w zakresie produkcji przemysłowej jest silne dopasowanie produktów w produkcji seryjnej (do wielkości partii 1) bez ograniczania korzyści produkcji masowej. Wymagana dla przemysłu 4.0 technika automatyzacyjna powinna być optymalizowana przez wprowadzanie technik samoczynnych ulepszeń, samoczynnej konfiguracji, samoczynnej diagnostyki i kognicji i skuteczniej wspierać człowieka przy jego złożonej pracy. Oznacza to, że surowce i produkty mają w sobie wszystkie informacje i samoczynnie informują maszyny, jakie czynności robocze są przewidziane do wykonania. Oprócz tego realizują własny cykl trwałości i samoczynnie wydają polecenia konserwacji lub utylizacji. W tym kontekście mówi się także o produkcji sieciowej na podstawie systemów cyber-fizycznych, w tak zwanym Internecie rzeczy, w którym łączą się świat fizyczny i wirtualny. Przynosi to ze sobą przeobrażenia otoczenia roboczego. Na przykład interakcji człowiek – robot: ludzie i roboty stają się prawdziwymi partnerami. Razem realizują projekty w pomieszczeniu bez ogrodzeń ochronnych, przy czym roboty indywidualnie dopasowują się do czynności człowieka i samoczynnie uczą się.

Przenośne przetwarzanie danych (Wearable Computing)

Przenośne przetwarzanie danych (Wearable Computing) obejmuje tablety, smartfony i inne sprzęty przenośne. Odgrywa istotną rolę w otoczeniu przemysłu 4.0. Warable Computing jest idealne do obsługi mobilnej, niezależnej od miejsca. Dzięki niemu otoczenie robocze może być odpowiednio projektowane. Wiele cech sprawia, że przenośne przetwarzanie danych jest interesujące dla przemysłu 4.0: Urządzenia przenośne są mobilne, komunikacyjne i zawierają różne przydatne czujniki. Dzięki integracji tych urządzeń w produkcji przemysłowej procesy są istotnie upraszczane i kształtowane w sposób efektywny.