Definicja


Oznaczenie „Przemysł 4.0” wyraża czwartą rewolucję przemysłową.

Pierwsza rewolucja przemysłowa polegała na mechanizacji z siłą wodną i parową, po niej miała miejsce druga rewolucja przemysłowa: produkcja masowa przy pomocy taśm i energii elektrycznej. Potem następowała rewolucja cyfrowa, obejmująca elektronikę i IT do dalszej automatyzacji produkcji.

Decydujące w zakresie produkcji przemysłowej jest silne dopasowanie produktów w produkcji seryjnej (do wielkości partii 1) bez ograniczania korzyści produkcji masowej. Wymagana dla przemysłu 4.0 technika automatyzacyjna powinna być optymalizowana przez wprowadzanie technik samoczynnych ulepszeń, samoczynnej konfiguracji, samoczynnej diagnostyki i rozpoznania oraz skuteczniej wspierać człowieka przy jego złożonej pracy. Oznacza to, że surowce i produkty mają w sobie wszystkie informacje i samoczynnie informują maszyny, jakie czynności robocze są przewidziane do wykonania. Oprócz tego realizują one własny cykl trwałości i samoczynnie wydają polecenia konserwacji lub utylizacji.

W tym kontekście mówi się także o produkcji sieciowej na podstawie systemów cyber-fizycznych w tak zwanym Internecie Rzeczy, w którym łączą się świat fizyczny i wirtualny.

Przynosi to ze sobą przeobrażenia otoczenia pracy. Na przykład relacji człowiek – robot: ludzie i roboty stają się prawdziwymi partnerami. Razem realizują projekty w pomieszczeniu bez ogrodzeń ochronnych, przy czym roboty indywidualnie dopasowują się do czynności człowieka i samoczynnie uczą się.