A     B     C     D     I    K    O     P     R     S     U     W

B

Big Data

Big Data opisuje znaczenie dużych ilości danych w różnych zakresach zastosowania i powiązane z tym wyzwanie dotyczące ich przetwarzania. Zwłaszcza ze względu na ich zakres, różnorodność i szybkość. Aby możliwe było korzystanie z Big Data w pełnym zakresie, a tym samym przekształcanie ich na użyteczne informacje, konieczne są zaawansowane narzędzia rejestrowania danych i analizy. Ważny warunek przy wdrażaniu przemysłu 4.0, ponieważ tylko transparencja informacyjna w czasie rzeczywistym umożliwia sprawne zarządzanie efektywnością.
 

Bin Picking

Bin Picking lub niemieckie określenie „Sięganie do skrzyni” oznacza oparte na technice robotów rozdzielanie chaotycznie umieszczonych obiektów. To zadanie jest królewską dyscypliną robotyki i jest pożądane w różnych branżach. Roboty, które są wyposażone w specjalne systemy wizyjne, skutecznie realizują to skomplikowane technicznie zadanie.