Montaż wstępny/końcowy

Oferujemy systemy i rozwiązania usprawniające proces montażu końcowego, co przyczyni się do zwiększania jego produktywności . Całkowicie automatyczne instalacje montują części wbudowywane i dobudowywane- od kokpitu, przez szyby, dachy, koła i drzwi. Wyposażanie agregatów do mechanizacji (czas podnoszenia) jest realizowane przy szerokim zastosowaniu techniki transportowej z FTS, EHB i taśm montażowych. Finalna kontrola jakości jest przeprowadzana na stanowiskach kontrolnych i w instalacjach do kontroli szczelności.

Referencje