Przemysł cukierniczy

Przemysł cukierniczy, którego udział w sprzedaży wynosi około 10%, odgrywa ważną rolę w przemyśle spożywczym i zalicza się w Polsce i w Niemczech do najważniejszych sektorów przemysłowych, w których w ostatnich latach wzrastał stopień automatyzacji.  Korzystając z nowoczesnych technologii,  tworzymy optymalne procesy  i dostarczamy kompleksowe systemy automatyki – od systemu zarządzania produkcją, przez technikę sterowania, po okablowanie.

Referencje