Żywność i używki

Mleczarnie, palarnie kawy, produkcja żywności lub napojów. Dzięki specjalistycznej wiedzy i bogactwu doświadczeń z różnych dziedzin oferujemy naszym klientom innowacyjne, indywidualnie dopasowane do potrzeb, rozwiązania dla przemysłu procesowego, które uwzględniają specyfikę danej branży i gwarantują bezpieczny przebieg procesu.

Producenci pieczywa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujemy rejestrowanie i przetwarzanie wszystkich istotnych danych procesowych i statystycznych. Analizie podlega przykładowo dostępność surowców, form do pieczenia, personelu i zamówień w filiach. Parametry takie jak historyczne wartości zbytu, napływające zamówienia, przerwy spowodowane awariami, obciążenie pieca do wypiekania i planowanie tras można określać online w ramach sterowania procesem produkcyjnym. Gwarantuje to optymalną dostępność instalacji, a także odpowiednie zestawienie i dokumentację produktów, aż do dostawy do sklepów. Wymagania jakościowe klienta i nasza elastyczność tworzą podstawę do kompleksowego i efektywnego planowania produkcji.

 • Wysoka elastyczność i rentowność od produkcji ciasta po filie sprzedażowe
 • Śledzenie wszystkich danych produkcyjnych, takich jak: waga, temperatura, czas, wilgotność, tolerancja itp.
 • Wskazywanie poszczególnych etapów produkcyjnych na dużych monitorach
 • Zoptymalizowane planowanie zasobów (surowce, personel, zamówienia, komisjonowanie itp.)
 • Tracking & Tracing (identyfikowalność wstępna i końcowa wszystkich produktów i partii)
 • Integracja danych zwrotnych z rynku
 • Konfigurowane, dokumentacja i raportowanie
 • Najwyższa dostępność instalacji i jakość produktu

Przetwórstwo mleka

Przetwórstwo mleka jest jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi europejskiego przemysłu spożywczego i rolnictwa. Stopień rozwoju technicznego w mleczarstwie jest bardzo wysoki, a automatyzacja odgrywa szczególną rolę. Zrealizowaliśmy wiele projektów o różnej wielkości. Od małej, lokalnej mleczarni po międzynarodowe zakłady z szerokim portfolio produktów. Posiadamy szeroką wiedzę technologiczną i dostarczamy optymalne rozwiązania do całkowicie zautomatyzowanego sterowania procesami mleczarskimi.

Artykuł: Automatyzacja dla branży mleczarskiej >>

Producenci żywności dla niemowląt

Produkcja żywności dla niemowląt podlega specjalnym obostrzeniom prawnym. Podczas całego procesu produkcyjnego muszą być przestrzegane najwyższe standardy higieny. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży spożywczej oraz znajomości procesów przetwarzania i produkcji jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych. Nasze systemy przechowują i udostępniają wszystkie istotne dane produkcyjne, zapewniając nieprzerwaną identyfikowalność produktu oraz pełną dokumentację jego wytworzenia.

Przemysł cukierniczy

Przemysł cukierniczy, którego udział w sprzedaży wynosi około 10%, odgrywa ważną rolę w przemyśle spożywczym i zalicza się w Polsce i w Niemczech do najważniejszych sektorów przemysłowych, w których w ostatnich latach wzrastał stopień automatyzacji.  Korzystając z nowoczesnych technologii,  tworzymy optymalne procesy  i dostarczamy kompleksowe systemy automatyki – od systemu zarządzania produkcją, przez technikę sterowania, po okablowanie.

Produkcja napojów

Dla firm zajmujących się produkcją napojów oferujemy optymalizację procesu oraz automatyzację różnego typu instalacji. Zakres naszych usług obejmuje między innymi optyczne systemy identyfikacji, specjalistyczne maszyny do nalewania, sortowania i kontroli jakości, a także serwis i zarządzanie częściami zamiennymi.

 • Planowanie i kompleksowa realizacja instalacji sortowania opakowań zwrotnych
 • Konserwacja, naprawy, rozszerzenia i optymalizacja
 • Dostawy części zamiennych i zużywalnych także do istniejących sortowni
 • Rozbudowany magazyn części zamiennych w celu szybkiej wymiany materiału
 • Serwis na miejscu u klienta i obsługa zdalna
 • Optyczne systemy identyfikacji do wykrywania i sortowania opakowań zwrotnych, także w skrzyniach
 • Optyczne systemy identyfikacji do kontroli jakości napełnienia, etykiet, zamknięć itp.
 • Budowa maszyn specjalnych dla branży produkcji napojów
 • Modernizacja techniczna rozdzielnic
 • Zwiększanie efektywności energetycznej
 • Dopasowanie systemów sterowania
 • Aktualizacje sterowników S5 do S7

Przetwórstwo ziemniaków

Ziemniaki są jednym z głównych artykułów spożywczych. Zbiera się ich na całym świecie ponad 380 milionów ton każdego roku, a większa część jest dalej przetwarzana. W branży magazynowania i przetwarzania ziemniaków zakres naszych usług obejmuje technikę sieciową przez rozdzielnie elektryczne i systemy zarządzania energią, po najnowocześniejsze systemy zarządzania procesami i instalacje transportowe.

Producenci żywności

Zrealizowaliśmy już wiele projektów dla produkcji gotowej żywności, w szczególności przemysłu rybnego, producentów sałatek, przypraw i sosów. Kompleksowe podejście do koncepcji produkcji pozwala nam zaprojektować optymalny proces oraz maksymalnie wykorzystać możliwości maszyn, co zwiększa efektywność produkcji.

Przemysł kawowy

Kawa jest po ropie naftowej drugim najważniejszym produktem handlowym na świecie. To nie tylko pobudzająca używka, ale też ulubiony napój Polaków. Nasze doświadczenia w branży kawowej sięgają lat 70. Dostarczamy nowoczesne, spełniające restrykcyjne normy przemysłu kawowego, instalacje. Zakres naszych usług obejmuje elektrotechnikę, automatyzację, planowanie zasobów, rozdzielnie elektryczne, instalacje sterowania, oprogramowanie oraz systemy zabezpieczające przed wybuchem.

Młynarstwo

W samych Niemczech młyny mielą każdego roku prawie dziewięć milionów ton pszenicy, żyta i innych odmian zbóż. Bezpieczeństwo żywności odgrywa przy tym decydującą rolę, ponieważ różne mąki i inne wyroby tej branży, jak śruta i grysik, są podstawą wielu wypieków i innych produktów. Jako doświadczony partner tego segmentu automatyzujemy wszystkie procesy produkcyjne i opracowujemy rozwiązania do zapewnienia stałej jakości. Zbieramy dane z każdego etapu procesu, aby możliwe było śledzenie produkcji w najdrobniejszych szczegółach. Od przyjęcia towaru, przez mielenie, po gospodarkę magazynową i wysyłkę- oferujemy rozwiązania dla optymalnego zarządzania procesami.

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Przemysł mięsny zajmuje się ubojem zwierząt oraz przetwórstwem mięsa. Od dekad opracowujemy dla tej branży różne systemy automatyki. Od techniki procesowej przez systemy logistyki i systemy transportowe po czyszczenie powietrza wywiewanego. Nasze systemy uwzględniają przy tym wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i gwarantują identyfikowalność produktu.

Referencje