Petrochemia

Przy kontakcie z gazem i substancjami wybuchowymi należy przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w instalacji techniki procesowej i ochrony przeciwwybuchowej. Nasza dziedzina: instalacja systemów elektrotechnicznych do transportu mediów płynnych i gazowych. Wszystkie prace są realizowane przez wewnętrznych, wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Oprócz tego udostępniamy osprzęt i zasuwy do transportu gazów i cieczy.

  • Projektowanie, instalacja i konserwacja instalacji zagrożonych wybuchem
  • Wyposażenie elektrotechniczne do instalacji zagrożonych wybuchem
  • Technika pomiarowa, technika sterowania i technika regulacji z wewnętrznymi czujnikami i elementami wykonawczymi do branży gazu ziemnego, ropy naftowej i petrochemii.
  • Projektowanie, instalacja i konserwacja osprzętu i zasuw do transportu mediów płynnych i gazowych
  • Projektowanie, programowanie i wizualizacja systemów sterowania procesami z techniką sieciową
  • Wspomagane przez CAD przygotowywanie dokumentacji w EPLAN, AutoCAD, ELCAD, Promis, E³
  • Przeszkoleni przez TÜV pracownicy z uprawnieniami
  • Zaawansowane zarządzanie magazynem produktowym do stref zagrożenia wybuchem
  • Serwis 24/7.

Referencje