Przemysł opakowaniowy

Oprócz zrównoważonego rozwoju i oszczędności zasobów istotną rolę w przemyśle opakowaniowym odgrywają: duża ilość produkcji, krótki czas cyklu i wysoka dostępność wariantów instalacji. Każdorazowo trzeba przy tym uwzględniać przestrzeganie ustawowych warunków ramowych. Dla mniejszych segmentów branży – papieru, kartonu, tektury (tektury falistej), tworzywa sztucznego, metalu, szkła pojemników i drewna – oferujemy rozwiązania, które zwiększają innowacyjność i produktywność, otwierają nowe potencjały rynkowe i w ten sposób przynoszą jednoznaczne korzyści w zakresie konkurencyjności.

Szczególnie wysoki potencjał wzrostu dla przemysłu opakowaniowego stanowi rynek azjatycki, na którym wspieramy naszą produkcję na miejscu przez nasz oddział w Szanghaju.

Referencje