Produkcja/Inżynieria mechaniczna

Projektujemy zaawansowane technicznie maszyny specjalne- od koncepcji do gotowej instalacji oraz integrujemy je w procesie roboczym. Oferujemy przy tym zoptymalizowane i przejrzyste procesy produkcji, sterowanie i kontroli jakości dla branży motoryzacyjnej, spożywczej, produkcji napojów i opakowań, elektrotechniki lub techniki medycznej. Oferujemy wszystkie usługi od projektowania do serwisu oraz wieloletnie doświadczenie w ponad 4500 instalacjach na całym świecie. Rozwiążemy nawet najbardziej skomplikowany problem techniczny.

 

Przemysł opakowaniowy

Oprócz zrównoważonego rozwoju i oszczędności zasobów istotną rolę w przemyśle opakowaniowym odgrywają: duża ilość produkcji, krótki czas cyklu i wysoka dostępność wariantów instalacji. Każdorazowo trzeba przy tym uwzględniać przestrzeganie ustawowych warunków ramowych. Dla mniejszych segmentów branży – papieru, kartonu, tektury (tektury falistej), tworzywa sztucznego, metalu, szkła pojemników i drewna – oferujemy rozwiązania, które zwiększają innowacyjność i produktywność, otwierają nowe potencjały rynkowe i w ten sposób przynoszą jednoznaczne korzyści w zakresie konkurencyjności.

Szczególnie wysoki potencjał wzrostu dla przemysłu opakowaniowego stanowi rynek azjatycki, na którym wspieramy naszą produkcję na miejscu przez nasz oddział w Szanghaju.

Artykuły gospodarstwa domowego

Mnogość wariantów, wysokie wartości produkcji lub krótki czas cyklu – nasze wieloletnie doświadczenia w branży artykułów gospodarstwa domowego i liczne projekty sprawiają, że jesteśmy innowacyjnym i elastycznym partnerem w tej dziedzinie. Przestrzeganie wymogów ustawowych, np. wartości granicznych substancji szkodliwych i bezpieczeństwa mechanicznego produktów, są dla nas oczywiste.

Rynek azjatycki ma szczególnie wysoki potencjał. Dzięki naszemu oddziałowi w Szanghaju także pod tym względem jesteśmy idealnym partnerem i wspomagamy produkcję na miejscu.

Technika medyczna

Technika medyczna  jest jednym z najważniejszych rynków wzrostowych na świecie . Oprócz cech właściwych dla branż, w odniesieniu do struktur i regulacji, szczególnie istotne jest przestrzeganie wymogów ustawowych. Na pierwszym planie stoją bezpieczeństwo i jakość.  Dzięki naszym wysokim standardom jakościowym i technicznym oraz naszej zaawansowanej wiedzy specjalistycznej  spełniamy wymagania i gwarantujemy  naszym klientom niezawodne i innowacyjne instalacje.

Przemysł elektroniczny

Systemy produkcyjne w przemyśle elektronicznym są bardzo wymagające pod względem technicznym.  Różnorodność wariantów produktów i stosowanych materiałów dodatkowo sprawiają, że konieczna jest zautomatyzowana i efektywna produkcja, aby możliwe było zachowanie konkurencyjności. Dzięki podstawom działalności naszej grupy przedsiębiorstw w przemyśle elektronicznym i naszym wieloletnim doświadczeniom znajdujemy rozwiązania dla każdego wyzwania technicznego i oferujemy naszym klientom najlepsze koncepcje rozwiązań dla optymalnych procesów roboczych. Procesy, np. montaż klamer i łączników w korytkach kablowych, kompletny montaż puszek kablowych lub wytwarzanie korytek kablowych do szaf rozdzielczych z wytłaczaniem, realizowaliśmy już wielokrotnie.   

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.