Wodociągi

Wodociągi mają za zadanie przygotować i dostarczyć wodę pitną. Do pomp, filtrów, zasobników wody, zbiorników i armatur dostarczamy kompletne wyposażenie elektrotechniczne. Oprócz tego, konfigurujemy rozdzielnie z wymaganą techniką, aby sterować i monitorować wodę pitną w sieci wodociągowej. Do własnych laboratoriów, zarządzanych często w większych wodociągach, oferujemy sterowanie urządzeniami analitycznymi do oznaczania składu chemicznego i biologicznego wody. Dodatkowo, opracowujemy inteligentne systemy wizualizacji, które gwarantują prostą  obsługę i kontrolę instalacji. W połączeniu z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami techniki bezpieczeństwa zarządcy wodociągów prowadzą płynny i efektywny proces roboczy.

Referencje