Gospodarka wodna

Do gospodarki wodnej i ściekowej oferujemy technikę armatur i zasuw oraz wyposażenie elektrotechniczne do transportowania wody. Dzięki naszemu rozbudowanemu magazynowi części zamiennych i całodobowej obsłudze zapewniamy szybką konserwację i sprawny serwis.

Wodociągi

Wodociągi mają za zadanie przygotować i dostarczyć wodę pitną. Do pomp, filtrów, zasobników wody, zbiorników i armatur dostarczamy kompletne wyposażenie elektrotechniczne. Oprócz tego, konfigurujemy rozdzielnie z wymaganą techniką, aby sterować i monitorować wodę pitną w sieci wodociągowej. Do własnych laboratoriów, zarządzanych często w większych wodociągach, oferujemy sterowanie urządzeniami analitycznymi do oznaczania składu chemicznego i biologicznego wody. Dodatkowo, opracowujemy inteligentne systemy wizualizacji, które gwarantują prostą  obsługę i kontrolę instalacji. W połączeniu z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami techniki bezpieczeństwa zarządcy wodociągów prowadzą płynny i efektywny proces roboczy.

Technika ściekowa

Sterujemy przepływem ścieków i wody deszczowej z obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych, aby np. doprowadzać je do kanalizacji publicznej. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie techniki sterowania umożliwia nam przyjmowanie brudnej wody odpowiednio do zapotrzebowania, zbierania jej i transportowania do systemu ściekowego. Z inteligentnym sterowaniem pompami, techniką zasuw, pomiarem poziomu napełnienia, techniką sterowania i regulacji, budową szaf rozdzielczych i programowaniem PLC automatyzujemy wiele działań techniki ściekowej – dla bezpiecznego i sprawnego działania.

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez kompleksowe, wielostopniowe procedury w oczyszczalniach. Automatyzujemy ten proces i oferujemy w tym celu niezbędną technologię. Od sterowania pompami, przez technikę zasuw i armatur, po wizualizację wszystkich procesów do intuicyjnego zarządzania i kontroli. Zapewniamy bezpieczne procesy potrzebne do efektywnej pracy.

Referencje