Gospodarka odpadami

Dla branży odpadów i recyklingu oferujemy rozwiązania w zakresie automatycznego transportowania, przetwarzania i utylizacji odpadów i surowców.  Niezależnie od tego, czy jest to efektywne sterowanie instalacjami do sortowania i rozdrabniania, skuteczne rozwiązania transportowe czy wyposażenie elektrotechniczne różnych instalacji i systemów. Specjalizujemy się w tej dziedzinie i oferujemy automatykę do zrównoważonych i ekonomicznych procesów. 

Referencje