Energia/Środowisko i automatyka budynków

Całościowe koncepcje energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i biogazu, systemy sterowania do gospodarki wodnej i ściekowej lub technika do efektywnej redukcji emisji i przetwarzania surowców. Dzięki innowacyjnym systemom przyczyniamy się w zrównoważony sposób do ochrony środowiska, a równocześnie zwiększamy rentowność i konkurencyjność firmy. Oprócz tego, oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu automatyzacji do budynków – od kompleksów biurowych, przez fabryki, po osiedla mieszkaniowe.

Dostawca energii elektrycznej

Wspieramy zakłady energetyczne w szerokim zakresie zadań, zawsze mając na celu wydajne i stabilne zaopatrzenie w energię. Dotyczy to zarówno rozdzielania energii i zarządzania nią, jak i wykorzystania różnych źródeł. Realizujemy infrastrukturę elektrotechniczną – od systemów średniego napięcia, przez stacje transformatorowe lub kompaktowe, po technologię e-ładowania dla urządzeń komunalnych. Zajmujemy się również konserwacją i innymi usługami dla wielu dostawców.

Gospodarka wodna

Do gospodarki wodnej i ściekowej oferujemy technikę armatur i zasuw oraz wyposażenie elektrotechniczne do transportowania wody. Dzięki naszemu rozbudowanemu magazynowi części zamiennych i całodobowej obsłudze zapewniamy szybką konserwację i sprawny serwis.

Wodociągi

Wodociągi mają za zadanie przygotować i dostarczyć wodę pitną. Do pomp, filtrów, zasobników wody, zbiorników i armatur dostarczamy kompletne wyposażenie elektrotechniczne. Oprócz tego, konfigurujemy rozdzielnie z wymaganą techniką, aby sterować i monitorować wodę pitną w sieci wodociągowej. Do własnych laboratoriów, zarządzanych często w większych wodociągach, oferujemy sterowanie urządzeniami analitycznymi do oznaczania składu chemicznego i biologicznego wody. Dodatkowo, opracowujemy inteligentne systemy wizualizacji, które gwarantują prostą  obsługę i kontrolę instalacji. W połączeniu z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami techniki bezpieczeństwa zarządcy wodociągów prowadzą płynny i efektywny proces roboczy.

Technika ściekowa

Sterujemy przepływem ścieków i wody deszczowej z obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych, aby np. doprowadzać je do kanalizacji publicznej. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie techniki sterowania umożliwia nam przyjmowanie brudnej wody odpowiednio do zapotrzebowania, zbierania jej i transportowania do systemu ściekowego. Z inteligentnym sterowaniem pompami, techniką zasuw, pomiarem poziomu napełnienia, techniką sterowania i regulacji, budową szaf rozdzielczych i programowaniem PLC automatyzujemy wiele działań techniki ściekowej – dla bezpiecznego i sprawnego działania.

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez kompleksowe, wielostopniowe procedury w oczyszczalniach. Automatyzujemy ten proces i oferujemy w tym celu niezbędną technologię. Od sterowania pompami, przez technikę zasuw i armatur, po wizualizację wszystkich procesów do intuicyjnego zarządzania i kontroli. Zapewniamy bezpieczne procesy potrzebne do efektywnej pracy.

Gospodarka odpadami

Dla branży odpadów i recyklingu oferujemy rozwiązania w zakresie automatycznego transportowania, przetwarzania i utylizacji odpadów i surowców.  Niezależnie od tego, czy jest to efektywne sterowanie instalacjami do sortowania i rozdrabniania, skuteczne rozwiązania transportowe czy wyposażenie elektrotechniczne różnych instalacji i systemów. Specjalizujemy się w tej dziedzinie i oferujemy automatykę do zrównoważonych i ekonomicznych procesów. 

Urzędy

Z punktu widzenia bezpiecznego i bardziej efektywnego spełniania zadań przez urzędy szczególnie istotna jest odpowiednio przemyślana infrastruktura w budynkach. Z innowacyjnymi technologiami w budynkach oferujemy skuteczne systemy i integrujemy nowe i istniejące infrastruktury w jedną jednostkę. Można sterować centralnie wszystkimi instalacjami budynków, wygodnie i niezawodnie, przy minimalnym zaangażowaniu energii. Do naszego zakresu usług zaliczają się m.in.: automatyzacja budynków, zarządzanie energią, technika świetlna, technika bezpieczeństwa, Facility Management, technika sieciowa, zasilanie w energię i rozprowadzanie energii, instalacje, kontrole i konserwacje systemów elektrotechnicznych. Korzyść: Do dyspozycji pozostaje osoba do kontaktu w zakresie całej techniki w budynku.

Instytucje edukacyjne

Szkoły, uniwersytety, akademie – instytucje edukacyjne mają specjalne wymogi wobec techniki w budynkach. Sale seminaryjne muszą być wyposażone w nowoczesną technikę prezentacyjną, a inteligentna technika sieciowa powinna umożliwiać pracę interdyscyplinarną. Oprócz tego światło, klimat i ochrona przed słońcem muszą przyczyniać się do idealnej atmosfery do nauki. Z zaawansowaną techniką automatyzacyjną i energetyczną wprowadzamy inteligencję do całego zespołu budynków. Biura, pracownie, biblioteka czy stołówka – całe wyposażenie techniczne umożliwia komfortowe sterowanie, regulowanie i monitorowanie, także całkowicie automatycznie. Po włączeniu w system zarządzania energią wszystko jest optymalnie regulowane i znacznie zmniejszają się koszty robocze.

Zarządcy nieruchomości

Zarządzasz licznymi nieruchomościami i chciałbyś je monitorować centralnie? Ogrzewanie, wentylacja, okna – wszystko regulowane automatycznie. Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom z zakresu automatyzacji budynków przez 24 godziny zachowywana jest kontrola nad budynkiem. Można zabezpieczyć drzwi wejściowe i okna, przełączać kamery i kontrolować je. Cała technika bezpieczeństwa umożliwia automatyzację i centralne sterowanie, także mobilnie, przez tablet lub smartfon.  Jeśli coś będzie nie w porządku, zostanie wysłana automatyczna informacja do służb ochrony lub policji. Zgodnie z potrzebami. Oprócz tego jesteśmy partnerem przy wszystkich pracach elektrotechnicznych w budynkach. Przy instalacji, konserwacji lub naprawie. Przy kontroli dostępu, instalacji sygnalizacji pożarowej lub instalacji sygnalizacji włamania. Odpowiadamy za technikę w danych nieruchomościach.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.