Vanessa Türke

 

Zawód:
Handlowiec zarządzania biurem

Nazywam się Vanessa Türke, mam 21 lat i odbyłam staż handlowca zarządzania biurem w Visbek.

Rozpocznij karierę

Dlaczego zdecydowałaś się na ten zawód?

Zdecydowałam się na ten zawód, ponieważ lubię pracować na komputerze i interesuję się tym, jak działa administracja w firmie.

Jaka jest struktura nauki zawodu i jaki otrzymuje się dyplom?

Kariera handlowca w zarządzaniu biurem trwa trzy lata. Uczęszcza się przy tym do szkoły zawodowej w Lohne. Uczęszczanie do wyższej szkoły handlowej zmniejsza czas trwania stażu o jeden rok. W pierwszym roku uczęszcza się przez dwa dni w tygodniu do szkoły zawodowej w Oldenburgu. Potem już tylko przez jeden dzień. W tym czasie przechodzi się w zakładzie w cyklu półrocznym przez wszystkie działy administracji. Na końcu nauki zawodu zdaje się pisemny i ustny egzamin przed IHK lub przed izbą rzemieślniczą. Po jego zdaniu jest się wykwalifikowanym handlowcem ds. zarządzania biurem i równocześnie uzyskuje się dyplom szkoły realnej. 

Jakie warunki powinna spełniać osoba ubiegająca się o to stanowisko?

Trzeba lubić telefonować i pracować przy komputerze. Konieczne są też podstawy matematyki.

Co wpłynęło na to, że wybrałaś firmę SCHULZ?

Zdecydowałam się na SCHULZ, ponieważ odbywałam tam praktykę. Spodobała mi się przyjazna, rodzinna atmosfera pracy i czułam się tam bardzo dobrze.

Jaka jest firma SCHULZ jako pracodawca? Jaka jest atmosfera w pracy?

Atmosfera pracy w SCHULZ jest super, ponieważ wszyscy jesteśmy na ty – od szefa po stażystę. Docenia się tutaj drugiego człowieka.   Z tego powodu chętnie chodzę do pracy.

Co szczególnie mi się podoba:

To, że zawsze jest ktoś, kto mi pomoże i odpowie na moje pytania.

Nasze referencje