Tobias Ostendorf

 

Logistyk z pasją

Transport, magazynowanie i przeładunek towarów. Tobias Ostendorf zajmuje się tym już od 17  lat. Od tej pory ten handlowiec hurtowy i handlowiec w handlu zagranicznym pracuje w SCHULZ Systemtechnik. Jego zakres zadań w tym czasie wielokrotnie się zmieniał, co warunkowane było przez postęp technologiczny. Jego logistyczna pasja pozostała jednak aktywna. Od marca 2016 roku Tobias Ostendorf jest zastępcą dyrektora logistyki.

Rozpocznij karierę

Bardzo wcześnie zainteresowałem się logistyką. Praca z towarami sprawia mi przyjemność – dbałość o to, aby były optymalnie magazynowane i terminowo docierały do odbiorcy. Oczywiście zdobyłem odpowiednie wykształcenie zawodowe. Dla handlowca hurtowego i handlu zagranicznego takie zadania są kluczowe. Po czasie nauki zawodu przeszedłem do SCHULZ Systemtechnik. Początkowo pracowałem jako magazynier, po krótkim czasie przejąłem obowiązki w segmencie wysyłek i kompletnie go zmodernizowałem. Porównując tamten okres z teraźniejszymi warunkami, widzę dwa różne światy. Wystarczy wspomnieć, że mieliśmy tylko jedną maszynę do pisania, a dzisiaj wszystko funkcjonuje elektronicznie dzięki nowoczesnemu systemowi gospodarki towarowej.

Firma SCHULZ w ostatnich latach prężnie się rozwijała. Kiedy zaczynałem, mieliśmy około 200 pracowników. Dzisiaj jest ich ponad 1000. Stanowisko zawsze było wyzwaniem: często występowały zmiany i konieczna była tymczasowa obsługa różnych magazynów zewnętrznych. Oprócz moich głównych zadań w Visbek odpowiadałem także za eksport w magazynie Ahlhorn.

Od 2010 roku działalność zagraniczna coraz bardziej się rozwijała. Od tego czasu jestem główną osobą odpowiedzialną za logikę transportową i sprawy celne. Bardzo ważne jest dla mnie to, aby pozostawać stale na bieżąco. Wiele się zmieniło nie tylko pod kątem technologii – zmieniły się także warunki ramowe, jak wytyczne ustawowe lub wytyczne krajowe. Dlatego dodatkowo nabyłem kwalifikacje w zakresie specjalisty IHK do spraw logistyki i transportu i uczęszczałem na różne szkolenia celne w Münster.

Nigdy nie żałowałem tego, że zająłem się logistyką. Cenię różnorodność w mojej pracy. Pracuję nie tylko w biurze, ale także chętnie pomagam w rozwiązaniu problemów z niedoborem personelu. Czy to przy załadunku i rozładunku ciężarówek, magazynowaniu towaru w nowoczesnym magazynie wysokiego składowania lub przy jednostkach magazynowych; dla zapewnienia doradztwa i wsparcia dla klientów i montażystów. Odzwierciedla się to także na drabinie kariery zawodowej. Od marca jestem zastępcą dyrektora ds. logistyki.

Nasze referencje