Roboty Emma i Dave kreują przyszłość

W ramach kampanii wyborczej w 2017 roku CDU stworzyła coś jedynego w swoim rodzaju – innowacyjne spotkanie wyborcze. Dwa roboty, Emma i Dave, witały odwiedzających. Pod hasłem „Kreowanie przyszłości” zapraszały każdego do określania przyszłych trendów. Bezpośrednio na miejscu przez wyświetlacz dotykowy lub przez Twitter z hashtagiem #kreowanieprzyszłości odbierały one osobiste oczekiwania i koncepcje.

Nasz robot o lekkiej konstrukcji, Emma, zapisywał nawet oczekiwania w notatniku i określał odpowiednie punkty do realizacji. Następnie przekazywał je robotowi przemysłowemu o imieniu Dave, który przyklejał oczekiwanie na witrynie pokazowej.

Oba innowacyjne urządzenia zostały zaprojektowane, zaprogramowane, przetestowane i uruchomione przez nasz zespół ds. robotyki wokół Peer Gampe, Thomas Marienfeld und Tjorben Eberle. Peer Gampe objaśnił na oficjalnej konferencji prasowej na miejscu dziennikarzom i Angeli Merkel i sztabowi wyborczemu dokładny sposób działania.

Emma (po lewej) oraz Dave (po prawej)

Tjorben Eberle napisał oprogramowanie do nieco innych zadań dla robotów.

Po konferencji prasowej z Angelą Merkel

Nasze referencje