Przedsiębiorstwa i gminy widzą korzyści w motoryzacji elektrycznej

O korzyściach mobilności elektrycznej dowiadywały się u nas przedsiębiorstwa i gminy z całych Niemiec. Podczas tej popularnej imprezy branżowej pokazywaliśmy, dlaczego zaangażowanie w ten rodzaj mobilności jest opłacalne już dzisiaj.

Zauważyliśmy to na podstawie różnych ocen ekonomicznych. Oprócz tego przekonywaliśmy, jak przedsiębiorstwa i gminy mogą czerpać z różnych czynników, jak zysk wizerunkowy, ochrona środowiska, motywacja pracowników, zysk elastyczności, niezależność i korzyści w stosunku do konkurentów.

Do nowej formy napędu realizujemy bezpieczne i niezawodne możliwości ładowania. Klienci otrzymują indywidualnie dopasowane do ich potrzeb stacje ładowania, gotowe do użycia, ze wszystkim, co się z nimi łączy. Od złożenia wniosku u dostawcy energii, przez dostawę i instalację całego systemu, włącznie z układem rozliczeniowym, do konserwacji i serwisu.

Spotkanie poświęcone elektromobilności zostało bardzo dobrze przyjęte.

Przyszłość mobilności elektrycznej