Od czterech dekad w firmie

Gerd Ripke pracuje w SCHULZ Systemtechnik od 40 lat. Po ukończeniu nauki zawodu w zakresie instalatora elektrycznego początkowo pracował w różnych działach – od rolnictwa do przemysłu. Na podstawie zebranych doświadczeń wcześnie przeszedł do planowania i zdał egzamin mistrzowski.

Po upadku Muru Berlińskiego Gerd uczestniczył w organizacji nowej filii w Mockrehna, dzisiaj SCHULZ Doberschütz. Po udanym starcie nowego oddziału ponowne przeszedł do Visbek. Tutaj przejął kierownictwo nad konstruowaniem rozdzielni i jego rozbudową oraz rekonstrukcją. Od 2005 roku jest dyrektorem działu automatyki przemysłowej w zakresie planowania i montażu oraz konstruowania rozdzielni.

„Merytoryczne kompetencje i jego osobiste zaangażowanie we wszystkich latach znacząco przyczyniły się do rozwoju danych działów. Za to chciałbym mu serdecznie podziękować”, mówi Heinz Schulz.

Przyszłość mobilności elektrycznej