Informacja prasowa:

Rozwiązania do automatyzacji procesów

Visbek/Dortmund – 10 i 11 maja w Westfalenhallen w Dortmundzie ponownie królować będą technologie do granulatu, proszku i towaru luzem. Tysiące odwiedzających będą poznawać nowości i rozwiązania w tej branży na targach SCHÜTTGUT. SCHULZ Systemtechnik, globalny podmiot projektowy   koncepcji automatyzacji zaprezentował tam specjalnie dopasowane do wymogów sektora towaru luzem systemy sterowania procesami.

Firma SCHULZ Systemtechnik porusza się we wszystkich trzech zakresach techniki automatyzacji: Konstruowanie instalacji, elektrotechnika i informatyka. „Tym samym oferujemy efektywne rozwiązania z jednego źródła”, mówi Stefan Hitz, dyrektor działu automatyki przemysłowej. „Nasi klienci korzystają nie tylko z całościowej, branżowej wiedzy specjalistycznej, ale też otrzymują rozwiązania optymalnie przystosowane do ich potrzeb. Indywidualnie.”

Z inteligentnymi systemami sterowania procesami firma SCHULZ Systemtechnik stwarza optymalne warunki do ekonomicznych procesów w produkcji. Zaawansowane narzędzia umożliwiają ukierunkowaną analizę do jak najlepszego planowania produkcji. W czasie rzeczywistym można zoptymalizować procesy i można elastycznie reagować na zmienione wymogi. Wniosek: Znacznie zredukowany czas działania umożliwia rozszerzenie produkcji i tym samym zmniejszenie kosztów energii o 20 procent.

Przyszłość, przemysł 4.0