Hans-Christian Zedler

 

Ekonomista w swoim żywiole

Od prawie dziesięciu lat Hans-Christian Zedler odpowiada za zarządzanie handlowe w oddziale Burg. Niedawno z powodzeniem odbył dalsze szkolenie na „Wykwalifikowanego ekonomistę”. Dla utrwalenia wiedzy i zaktualizowania jej w ciągu ostatnich 16 miesięcy oprócz pracy uczęszczał też na zajęcia dydaktyczne.

Rozpocznij karierę

O swojej karierze w SCHULZ Systemtechnik opowiada Hans-Christian Zedler

W kwietniu 2006 roku przebywałem w oddziale w Burg jako pracownik handlowy. Jako handlowiec przemysłowy z wykształcenia od samego początku zajmowałem się księgowością finansową, kontrolingiem, działem kadr i ogólnymi zadaniami zarządzania. W porównaniu z innymi filiami SCHULZ oddział w Burg jest stosunkowo mały. Dlatego mój zakres zadań w administracji handlowej jest wielostronny i zróżnicowany.

Bardzo ważne jest dla mnie to, aby pozostawać cały czas na bieżąco. Dlatego pod koniec minionego roku odbyłem 16-miesięczne, towarzyszące pracy szkolenie uzupełniające na wykwalifikowanego ekonomistę w centrum szkoleniowym izby rzemieślniczej Magdeburga. Mogłem tam rozszerzyć moją wiedzę ekonomiczną, a teraz wykorzystuję ją w mojej codziennej pracy.

Cieszę się, że SCHULZ Systemtechnik kładzie nacisk na kwalifikacje pracowników i oferuje wiele indywidualnych, rozwijających i kształcących programów. Dzięki temu miałem możliwość rozwijania się równolegle w pracy.

Przez 16 miesięcy, w każdy piątek i każdą sobotę, uczęszczałem na zajęcia, powtarzałem materiał i przygotowywałem się do egzaminu końcowego – pozostawało mało czasu dla dziewczyny, przyjaciół i rodziny. Ale jestem zadowolony, że podjąłem się tego i mogę wykorzystywać nowo nabytą wiedzę w mojej codziennej pracy.

Przyszłość mobilności elektrycznej