Duże zainteresowanie kontaktami handlowymi z Polską

To pierwsze tego typu spotkanie w Oldenburgu, którego celem jest wymiana kontaktów i doświadczeń oraz w dalszej perspektywie zacieśnianie wzajemnej współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami.

Swój udział zapowiedziało około 90 firm, w tym 30 firm z Polski.  W wydarzeniu tym wzięła również udział nasza firma Schulz Infoprod, zajmująca się od 30 lat automatyką przemysłową, a od 15 lat współpracująca ze spółką Schulz Systemtechnik z siedzibą w Visbek.

Wiemy, że Polska postrzegana jest przez naszych zachodnich sąsiadów jako kraj dynamicznie rozwijający się i poważny partner w wymianie gospodarczej, czego dowodem jest wieloletnia współpraca firmy Schulz z kolegami z Niemiec. Chcąc umocnić więzi z zachodem, zdecydowaliśmy się wziąć udział w polsko-niemieckich dniach współpracy gospodarczej, na które zaproszone zostały firmy z niemieckiego regionu Oldenburga i całej Polski.

Firma Schulz Systemtechnik była reprezentowana przez swoich przedstawicieli z Bremy oraz Poznania (Ralf Soltwedel i Mariusz Ziombek).

Przyszłość mobilności elektrycznej